Trainingen

Trainingen op maat

Linde Löbert maakt gebruik van haar ervaring als theatermaker en vertaalt deze naar de wensen van de opdrachtgever. Tijdens het intake gesprek worden de wensen en gedachten van de opdrachtgever in kaart gebracht waarna Linde deze omzet in een training ‘op maat’.

Thema-gerichte scholingen

Maatschappelijke thema’s spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. Gebaseerd op actuele maatschappelijke ontwikkelingen biedt Face Four verschillende cursussen aan, bijvoorbeeld:

Onbegrepen gedrag, agressie, fysieke weerbaarheid, bevrijdingstechnieken.

– dagdelen rond het thema agressie: herkenning achtergronden, ziektebeelden en gezondere hersenen: stress en onveiligheid

– dagdelen rond het thema fysieke weerbaarheid, bevrijdingstechnieken

doelgroepen: zorgmedewerkers, familie, netwerk

de mogelijkheid om samen te werken met een trainingsacteur

Kennis over ziektebeelden:

omgaan met en bejegening van:

– de mens met dementie

– de mens met somatische klachten

– de mens in de geronthopsychiatrie

Non verbale communicatie met het emotionele brein

Is het mogelijk mensen te bereiken die zich ver in hun eigen wereld hebben teruggetrokken, zoals mensen met dementie? Een gebaar, een glimlach, jouw aanwezigheid kan het begin zijn van het contact.Tijdens deze training ervaar je hoe je door middel van goed waarnemen de stemming en de emoties van de bewoner kunt observeren en jouw bejegening hierop kunt afstemmen.

– Samenwerking in de driehoek bewoner-zorg-netwerk


Scholing voor vrijwilligers

– Wet zorg en dwang

Spelvormen, bewegen en muziek

– Intimiteit en seksualiteit– Trainingsacteur

Linde Löbert wordt in verschillende trainingen, cursussen en opleidingen ook als trainingsacteur ingezet. Haar kwaliteiten liggen in het zich goed kunnen inleven in een casus of personage en het helder feedback kunnen geven door haar sterke waarnemingsvermogen.

-voorbeelden:

in opdracht van Ervarea:

“de dementie van Jet en Harry” – workshop voor zorg-professionals en vrijwilligers

-Prima bezoek

doelgroep: mensen met dementie in hun woonomgeving in de zorginstellingen, interactieve contactmomenten voor de mens met dementie, ontwikkeld voor en met de opdrachtgever.

– Acteur

interactieve toneelvoorstellingen in samenwerking met en/of ontwikkeld door FaceFour, Linde Löbert, bijvoorbeeld:

“de dementie van Jet en Harry” – workshop voor zorg-professionals en vrijwilligers

Jet die “van niets aan de hand” in 2 uur het proces doorgaat tot het leven met dementie in de zorginstelling. De verbinding en het proces van Jet en haar echtgenoot Harry zijn de basis voor deze interactieve voorstelling.


“vrijheid in balans”l- workshop voor zorg-professionals en vrijwilligers i.s.m. BTSG

De basis voor deze voorstelling is het vraagstuk: opname of verhuizing, eigen regie in het leven behouden. De vraag van de Wet Zorg en Dwang aan de zorg om voor de onvrijwillige zorg preventieve persoonsgerichte benadering in te zetten en het samen zoeken naar alternatieven. Ook thema’s als intimiteit en seksualiteit komen aan bod.

De voorstelling kan zowel in een theater als de zorginstelling gespeeld worden.


“onbegrepen gedrag en agressie “l- workshop voor zorg-professionals en vrijwilligers

In deze voorstelling worden de vraagstukken van onbegrepen gedrag tot agressie getoond en onderzocht. Wat is de oorzaak van het gedrag? Ziektebeelden, gedrag als gevold van stress en onveiligheid? Ondermijnend gedrag versus opbouwende benadering? Wat te doen? Grenzen aangeven tot bevrijdingstechnieken worden aangereikt op een veilige en prettige manier.