Trainingen

Trainingen op maat

Linde Löbert maakt gebruik van haar ervaring als theatermaker en vertaalt deze naar de wensen van de opdrachtgever. Tijdens het intake gesprek worden de wensen en gedachten van de opdrachtgever in kaart gebracht waarna Linde deze omzet in een training ‘op maat’.

Thema-gerichte scholingen

Maatschappelijke thema’s spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. Gebaseerd op actuele maatschappelijke ontwikkelingen biedt Face Four verschillende cursussen aan, bijvoorbeeld:

Onbegrepen gedrag, agressie, fysieke weerbaarheid, bevrijdingstechnieken.

– dagdelen rond het thema agressie: herkenning achtergronden, ziektebeelden en gezondere hersenen: stress en onveiligheid

– dagdelen rond het thema fysieke weerbaarheid, bevrijdingstechnieken

doelgroepen: zorgmedewerkers, familie, netwerk

de mogelijkheid om samen te werken met een trainingsacteur

Kennis over ziektebeelden:

omgaan met en bejegening van:

– de mens met dementie

– de mens met somatische klachten

– de mens in de gerontopsychiatrie

Non-verbale communicatie met het emotionele brein

Is het mogelijk mensen te bereiken die zich ver in hun eigen wereld hebben teruggetrokken, zoals mensen met dementie? Een gebaar, een glimlach, jouw aanwezigheid kan het begin zijn van het contact. Tijdens deze training ervaar je hoe je door middel van goed waarnemen de stemming en de emoties van de bewoner kunt observeren en jouw bejegening hierop kunt afstemmen.

– Samenwerking in de driehoek bewoner-zorg-netwerk


Scholing voor vrijwilligers

– Wet zorg en dwang

Spelvormen, bewegen en muziek

– Intimiteit en seksualiteit