Trainingen

Trainingen op maat

Linde Löbert maakt gebruik van haar ervaring als theatermaker en vertaalt deze naar de wensen van de opdrachtgever. Tijdens het intake gesprek worden de wensen en gedachten van de opdrachtgever in kaart gebracht waarna Linde deze omzet in een training ‘op maat’.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • “De mooiste dag in hun leven” – Training voor trouwambtenaren Stichting BABS Groningen
 • “De mooiste dag in hun leven” – Training voor trouwambtenaren Provincie Drente
 • “Presentatie en product pitchen” – Training voor studentenvereniging YAG
 • “Jouw Entree- In Balans Keuzes maken” – Training voor Van Ede & Partners
 • “Zingend contact maken met mensen met dementie” – Training voor Diva Dichtbij
 • “Coaching on the job” – Training voor medewerkers Kinderopvang Yes! – Ridderkerk
 • “Eén plus één is drie” – Training voor trouwambtenaren Stichting BABS Groningen
 • “Eén plus één is drie” – Training voor trouwambtenaren Gemeente Hoogeveen
 • “Omgaan met een psychiatrie cliënt voor professionals” – Training voor medewerkers Huisartsen-post – Nijmegen
 • “Training voor conservatorium studenten contact maken d.m.v. zang” – Stichting Muziek Jong voor Oud – Zuid-Limburg

Thema-gerichte cursussen

Maatschappelijke thema’s spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. Gebaseerd op actuele maatschappelijke ontwikkelingen biedt Face Four verschillende cursussen aan, bijvoorbeeld:

Non verbale communicatie met het emotionele brein

Is het mogelijk mensen te bereiken die zich ver in hun eigen wereld hebben teruggetrokken, zoals mensen met dementie? Een gebaar, een glimlach, jouw aanwezigheid kan het begin zijn van het contact. Een gebaar, een glimlach, jouw aanwezigheid is het begin van het contact!

Tijdens deze training ervaar je hoe je door middel van goed waarnemen de stemming en de emoties van de bewoner kunt observeren. Dit is een begin voor een goede (non verbale) communicatie. Je stemgebruik, hoe je beweegt, je wijze van aanwezigheid zijn instrumenten om je af te kunnen stemmen voor het juiste contact met de bewoner. We gaan in op de theorie over de emotionele hersenen de mogelijkheden ervan: spiegelneuronen, emotionele herinnering, onmiddellijke reactie en de beschadiging van het denkende/cognitieve brein. We leren je hoe je bewust kunt worden van je eigen bekwaamheden en reiken je handvatten aan om je eigen vaardigheden in te zetten; je zult met praktische instrumenten naar huis gaan.

Non Verbale Communicatie met het emotionele brein vervolg/verdieping

Is het mogelijk mensen te bereiken die zich ver in hun eigen wereld hebben teruggetrokken, zoals mensen met dementie? Een gebaar, een glimlach, jouw aanwezigheid kan het begin zijn van het contact. Een gebaar, een glimlach, jouw aanwezigheid is het begin van het contact!

In deze vervolgworkshop ligt de focus op praktische oefeningen en individuele feedback. Thema’s die aan bod zullen komen zijn agressie, onbegrepen gedrag, begrip voor de zgn. zenners, dolers en roepers onder de mensen met dementie. Er wordt aandacht besteed aan jouw individuele aanpak, het leren vertrouwen op jouw intuïtie, het durven fouten te maken en te herstellen, m.a.w. het op je gemak raken in het tweerichtingsverkeer in de non-verbale communicatie. Ook individuele casussen kunnen vooraf en tijdens de workshop worden aangereikt en besproken. Tevens komt de theorie over het denkende/cognitieve brein en de beschadigingen ervan bij mensen met dementie aan bod en de mogelijkheden tot contact via het emotionele brein.

voorbeelden van themagerichte cursussen zijn:

in opdracht van Ervarea:

 • “Non verbale communicatie met het emotionele brein” – Training voor zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers
 • “Non verbale communicatie met het emotionele brein, vervolg/verdieping” – Training voor zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers
 • “Ronde tafel gesprekken” – Training voor zorgprofessionals
 • “Beter contact bij dementie” – Training voor zorgprofessionals

in opdracht van Diva Dichtbij:

 • “Non-verbaal contact maken met behulp van zang” – Training voor medewerkers en vrijwilligers Philadelphia – Amersfoort
 • “Non-verbaal contact maken met behulp van zang” – Training voor medewerkers op diverse locaties Vivium Zorggroep
 • “Non-verbaal contact maken met behulp van zang” – Training voor medewerkers Studie Arena – Soest

Workshop Non verbaal contact maken door middel van Zang

Trainingsacteur

Linde Löbert wordt in verschillende trainingen, cursussen en opleidingen ook als trainingsacteur ingezet. Haar kwaliteiten liggen in het zich goed kunnen inleven in een casus of personage en het helder feedback kunnen geven door haar sterk waarnemingsvermogen.

in opdracht van Ervarea:

 • “de Dementie van Jet en Harry” – workshop voor zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers