Over Linde Löbert

Ik heb mijn wortels liggen in het bewegingstheater. Met mijn Theater ZieZo maak en speel ik sinds jaren diverse voorstellingen. Door mijn sterke sociale betrokkenheid heb ik een scherp waarnemingsvermogen ontwikkeld voor mensen en interacties tussen verschillende mensen.

Na een tweejarige opleiding LMA voor coach en trainer heb ik een opleiding op de school voor leven en werk ITIP gevolgd die ik in de zomer van 2014 heb afgerond.

Ik verzorg en ontwikkel verschillende typen individuele of groepstrainingen, cursussen en opleidingen die onder de naam Face Four op de markt gebracht worden.

Centraal bij al mijn activiteiten staat de individuele ontwikkeling van de mens in verhouding tot zijn/haar omgeving. Ik breng het bewustwordingsproces op gang; “u bent uw eigen casus en in u sluimert de oplossing van uw levensvragen”.

Mijn coach en trainer zijn betekent voor mij dat ik uw persoonlijke proces begeleidt waardoor u de stap kunt maken om in uw eigen leven de aansluiting te vinden aan uzelf, uw leefomgeving en het leven. Als coach zet ik mijn instrumenten en gereedschappen in en bewaak ik de ontwikkelingsgang. Door uzelf te spiegelen aan gelijkgestemden die op een andere manier invulling geven aan hun leven ontwikkelt u zichzelf in de gemeenschap en ontstaat er een bewustzijn van uw “eigenheid”.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden”.

Nelson Mandela

De gedachte achter de naamkeuze “FACE FOUR”

Bij een crisis of depressie gaan we door een aantal fases:

Allereerst:

  • ontkenning
  • (heftige) emotie
  • marchanderen, onderhandelen

vaak blijven we “hangen” binnen deze drie fases en bewegen ons heen en weer.

Dan volgt fase vier; … de confrontatie, het niet meer weten, het gevoel van onmacht … Wat er nu gaat gebeuren is altijd onvoorspelbaar, de grond lijkt onder de voeten te zijn weggezonken maar daardoor kunnen we ook loslaten. We handelen niet meer bewust actief, kunnen de “oude” kracht niet meer opbrengen. Dit (gedwongen) openstaan voor wat zich aanbiedt (hetzij uit het onbewuste, of “cadeautjes” uit de directe omgeving, of verrassingen) is een handeling met een totaal ander karakter dan het “bewuste” handelen uit ons “gecontroleerde” verleden.

De vierde fase is de tijd van echte ontwikkeling en transformatie; beangstigend en onvrijwillig niet meer weten, de tijd om te doorleven en te verdragen: een flirt met het onbekende. FACE FOUR is de uitnodiging om deze achtbaan aan gebeurtenissen, gewaarwordingen en gevoelens te verduren, te doorstaan en toe te laten.

Face Four kan dit proces begeleiden en ondersteunen waardoor de ontdekking kan worden gedaan welke oplossingen leven in onszelf; de verbazing over de verrassingen die hieruit voort kunnen komen zijn typerend en bepalend. Wanneer fase vier het hoofd geboden, doorleefd en aanvaard is kunnen we door naar de volgende opbouwende fases waardoor we een nieuwe grip op het leven zullen kunnen vinden.