Opleidingen

Diva Dichtbij

Scholing voor zangers met de zorginstellingen als podium

Als docent

vanuit mijn expertise ( drama, toneel, cultuur ) wordt ik ingezet als vakdocent op scholen bij de cultuureducatie en de sociale ontwikkeling van kinderen in alle leeftijden: leren leren

Workshop op maat

toneel voor kinderen van alle leeftijden en culturen in het onderwijs
disciplines: drama, zang, bewegen.

doel

Cultuureducatie en cultuur als middel ter stimulering van de sociaal emotionele ontwikkeling voor het kind in de doorgaande leerlijn van kleuter tot eind van de schooltijd. Het werk zoals ik het kan bieden schept een fundament voor het kind om in het proces van leren leren sterker te worden. Er te zijn, zich in te zetten, individueel zoals het kind is met het oogmerk voor meervoudige intelligentie, uiteindelijk om zichzelf te kunnen laten zien en zich te kunnen presenteren.

inhoud

 • in een speelse vorm werken zodat ieder kind tot zijn recht komt
 • ieder kind door zijn kwaliteit tot het geheel laten bijdragen
 • spel, bewegen, taal, zang
 • op verschillende manieren onderdeel uitmaken van het geheel
 • met jouw specifieke eigenschapen erbij horen; meervoudige intelligentie

aanbod

samenwerking opbouwen door:

 • leren omgaan met verschillende emoties
 • je eigen ruimte innemen maar ook aan de ander ruimte geven
 • bewegen in een ruimte met de anderen
 • leren omgaan met verschillende rollen, inleven in situaties
 • verbinding scheppen
 • gemeenschapsgevoel ondersteunen
 • leren presenteren
 • omgaan met taal zoals duidelijk, rustig, verstaanbaar spreken
 • concentratie
 • fantasie en creativiteit in zetten

doelgroep

 • peuters, basis onderwijs, voortgezet onderwijs
 • buitenschoolse opvang
 • denk ook aan: Nederlands niet de moedertaal, taalachterstand, speciaal onderwijs

Tenderclown opleiding

2 jarige opleiding tot Clown voor personeel van Oro-Deurne. jaarlijkse kwaliteitsbewaking en bijscholing opgeleide Tenderclowns Oro – Deurne

Interne clown-opleiding voor zorginstellingen

Clownerie opleiding die speciaal voor activiteitenbegeleiders in de zorg bij zowel gehandicapte als geriatrische cliënten binnen de zorginstelling gegeven wordt. Tijdens de opleiding vinden optredens plaats in de instelling.