Coaching

Individuele begeleiding bij alle mogelijke levensvragen. Privé en/of werk gerelateerd.


Uitgangspunten individuele begeleiding

In het proces van uw individuele ontwikkeling kan ik, Linde Löbert, u begeleiden, inspireren en advies geven. Uw vraagstuk/thema is er omdat u al in zich draagt wat u eigenlijk wilt c.q. waar u graag naartoe wilt. Dit kan in spanning zijn met hoe u nu leeft en waar u nu toe in staat bent.

 • U kent uzelf het beste; de oplossing ligt in u verborgen; de kracht om dit te veranderen is misschien in u verscholen maar wel aanwezig.
 • U bent de bron van de verandering in uw situatie; u hebt alles in huis, u bent de expert van uw leven en uw zijn.
 • Het is uw besluit, echter mede afhankelijk van invloeden van de “buitenwereld”.
 • Als u uw vraagstuk in de essentie aangaat, kan het zijn weerklank vinden in de verhouding tot de buitenwereld.

Deze weg is rationeel als ook irrationeel en kan niet afgedwongen worden. (zoals u niemand toestaat u iets af te dwingen) Graag begeleid en ondersteun ik u bij deze zoektocht.

Coaching in beweging

Lopend, pratend, fietsend, genietend, natuurbelevend, ontmoetend, uitdagend in beweging. Mentaal en fysiek voor jouw hele mens-zijn. Alles op maat wat bij jou past en wat jouw wensen zijn. Beweging in jou, om jou, door jou. Als de wereld beweegt word ik bewogen. Het noodlot, overkomt mij. Als ik beweeg beweegt ook de wereld. De impuls komt van mij. Beweging brengt inspiratie op gang, beweging brengt gedachten in beweging, beweging brengt emoties naar boven beweging is een impuls om aan de slag te gaan.

Coaching on the job voor leerkrachten

voor het vak toneel, drama en bewegen

doel:

Deskundigheidsbevordering voor de leerkracht op het gebied van bewegen, drama/toneel, creativiteit.

Cultuureducatie en cultuur als middel ter stimulering van:

 • de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind
 • het funderen van het proces van leren leren.

inhoud:

Het aanbod sluit direct aan bij de wensen en behoeften van de deelnemers. Hiervoor zal bij de eerste bijeenkomst spel, oefeningen en materiaal aangeboden worden

aanbod

Voorbeelden van mogelijke thema’s zijn:

 • wat kan ik doen met sociale vaardigheden tijdens de creatieve lessen
 • hoe verwerk ik gevoelens/ emoties in een les
 • hoe maak ik een spannend verhaal
 • hoe ontwikkel ik op een speelse manier discipline
 • hoe zet ik bewegen in i.v.m. taalontwikkeling
 • welke woordenschat reik ik hiervoor aan
 • aanspreken van het muzikale brein – beweging – taalontwikkeling
 • hoe leer ik de kinderen er te zijn, zich in te zetten, zich te presenteren
 • meervoudige intelligentie
 • theorie over hersenontwikkeling
 • theorie onderbouwing – praktijk inzet
 • de noodzaak om het emotionele brein aan te spreken

resultaten

 • zich thuis voelen in het aanbod voor de kinderen zoals bewegen en emoties
 • tips voor het werken met toneel door het hele jaar heen
 • vaardigheden ontwikkelen om het aanbod speels in te zetten
 • les kunnen geven met toneel en drama

doelgroep

 • leerkrachten in het onderwijs voor kinderen van alle leeftijden