12 augustus 2015

Coaching

20150521_061504

 

Individuele begeleiding bij alle mogelijke levensvragen. Privé en/ of werk gerelateerd.

 

Uitgangspunten individuele begeleiding

Uw vraagstuk/thema is er omdat u al in zich draagt wat u eigenlijk wilt c.q. waar u graag naartoe wilt. Dit is in spanning met hoe u nu leeft en waar u nu toe in staat bent.
* U kent uzelf het beste; de oplossing ligt in u verborgen; de kracht om dit te veranderen is in u verscholen maar aanwezig.
* U bent de bron van de verandering in uw situatie; u hebt alles in huis, u bent de expert van uw leven en uw zijn.
* Het is uw besluit, echter mede afhankelijk van invloeden van de “buitenwereld”.
* Als u uw vraagstuk in de essentie aangaat, in de microkosmos, kan het zijn weerklank vinden in de verhouding tot de buitenwereld,de macrokosmos.

Deze weg is rationeel als ook irrationeel en kan niet afgedwongen worden. (zoals u niemand toestaat u iets af te dwingen)

U zelf bent de bron die alles doet leven; van binnen uit.
De wereld is nog hetzelfde, maar omdat u beweegt verandert uw conceptie.

In dit proces kan ik, Linde Löbert, u begeleiden, inspireren en advies geven.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

“Feedback coaching directie” – Coaching directie IKC de Wereldwijzer – Dordrecht
“Kindcoaching, onderzoek leervaardigheden” – individuele begeleiding leerlingen IKC de Wereldwijzer – Dordrecht

 

Coaching on the job voor leerkrachten
voor het vak toneel, drama en bewegen

doel:
Deskundigheidsbevordering voor de leerkracht
op het gebied van bewegen, drama/toneel, creativiteit.

Cultuureducatie en cultuur als middel ter stimulering van:
– de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind
– het funderen van het proces van leren leren.

inhoud:
Het aanbod sluit direct aan bij de wensen en behoeften van de deelnemers.
Hiervoor zal bij de eerste bijeenkomst spel, oefeningen en materiaal aangeboden worden
zodat vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden.

aanbod:
Voorbeelden van mogelijke thema’s zijn:
-wat kan ik doen met sociale vaardigheden tijdens de creatieve lessen
– hoe verwerk ik gevoelens/ emoties in een les
– hoe maak ik een spannend verhaal
– hoe ontwikkel ik op een speelse manier discipline
– hoe zet ik bewegen in i.v.m. taalontwikkeling
– welke woordenschat reik ik hiervoor aan
– aanspreken van het muzikale brein – beweging – taalontwikkeling
– hoe leer ik de kinderen er te zijn, zich in te zetten, zich te presenteren
– meervoudige intelligentie
– theorie over hersenontwikkeling
– theorie onderbouwing – praktijk inzet
– de noodzaak om het emotionele brein aan te spreken

resultaten:
– zich thuis voelen in het aanbod voor de kinderen zoals bewegen en emoties
– tips voor het werken met toneel door het hele jaar heen
– vaardigheden ontwikkelen om het aanbod speels in te zetten
– les kunnen geven met toneel en drama

doelgroep:
– leerkrachten in het onderwijs voor kinderen van alle leeftijden

aantal deelnemers:
minimaal 3, maximaal 12

duur:
wordt bepaald aan de hand van de behoeftes van de deelnemers.
minimaal 8 uur
(start met gezamenlijke training,  2 individuele lessen van een uur met feedback per deelnemer,  slot: gezamenlijke training)

kosten:
bij minimaal 3 deelnemers  totaal € 700
bij b.v. 5 deelnemers € 1000

locatie:
speellokaal van de eigen school

**De trainingen kunnen zowel tijdens als buiten schooltijd plaatsvinden.