12 augustus 2015

Opleidingen

Feest balzen

Diva Dichtbij

Scholing voor zangers met de zorginstellingen als podium

Als docent

vanuit mijn expertise ( drama, toneel, cultuur ) wordt ik ingezet als vakdocent op scholen bij de cultuureducatie en de sociale ontwikkeling van kinderen in alle leeftijden: leren leren

Workshop op maat
toneel voor kinderen van alle leeftijden en culturen in het onderwijs
disciplines: drama, zang, bewegen.

doel:
Cultuureducatie en cultuur als middel ter stimulering van de sociaal emotionele ontwikkeling voor het kind in de doorgaande leerlijn van kleuter tot eind van de schooltijd. Het werk zoals ik het kan bieden schept een fundament voor het kind om in het proces van leren leren sterker te worden.
Er te zijn, zich in te zetten, individueel zoals het kind is met het oogmerk voor meervoudige intelligentie, uiteindelijk om zichzelf te kunnen laten zien en zich te kunnen presenteren.

inhoud:
– in een speelse vorm werken zodat ieder kind tot zijn recht komt
– ieder kind door zijn kwaliteit tot het geheel laten bijdragen
– spel, bewegen, taal, zang
– op verschillende manieren onderdeel uitmaken van het geheel
– met jouw specifieke eigenschapen erbij horen; meervoudige intelligentie

aanbod:
samenwerking opbouwen door:
– leren omgaan met verschillende emoties
– je eigen ruimte innemen maar ook aan de ander ruimte geven
– bewegen in een ruimte met de anderen
– leren omgaan met verschillende rollen, inleven in situaties
– verbinding scheppen
– gemeenschapsgevoel ondersteunen
– leren presenteren
– omgaan met taal zoals duidelijk, rustig, verstaanbaar spreken
– concentratie
– fantasie en creativiteit in zetten

voorbeelden:
– procesgericht, ingaan op de dynamiek van de deelnemers
– ouderbetrokkenheid, openbare les voor geïnteresseerden
– resultaatgericht, werken naar een voorstelling
– thema’s die in het leerplan aan de orde zijn
– jaargetijden

doelgroep:
– peuters, basis onderwijs, voortgezet onderwijs
– buitenschoolse opvang
– denk ook aan: Nederlands niet de moedertaal, taalachterstand, speciaal onderwijs

aantal deelnemers:
groepen van maximaal 25 kinderen
de workshops kunnen met of zonder aanwezigheid van de eigen leerkracht gegeven worden.
(de docent heeft lesbevoegdheid voor het vak dans/beweging)

duur:
de lessen kunnen het hele jaar gegeven worden in blokken
duur van de blokken in overleg; voorkeur is 3 tot 4 uur op één dag
peuters, groep 1 en 2: 30 minuten
vanaf groep 3: 60 minuten

kosten: (minimaal 3 uur per dag)
in de regio Drechtsteden, Gorinchem, Altena: € 75 per uur incl. reiskosten
andere regio’s: exclusief reiskosten (reiskosten € 0,25 per km vanaf Werkendam)

benodigdheden
speel- of gymlokaal van de eigen school
cd speler

Tenderclown opleiding

2 jarige opleiding tot Clown voor personeel van Oro-Deurne.
jaarlijkse kwaliteitsbewaking en bijscholing opgeleide Tenderclowns Oro – Deurne

Interne clown-opleiding voor zorginstellingen

Clownerie opleiding die speciaal voor activiteitenbegeleiders in de zorg bij zowel gehandicapte als geriatrische cliënten binnen de zorginstelling gegeven wordt. Tijdens de opleiding vinden optredens plaats in de instelling.